ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΑΝΟΥ

μεταφορα πιανου, τηλ. 210 6990783. Μία εργασία ιδιαίτερη,  που πρέπει να ανατίθεται μονάδα σε ειδικούς, ώστε και η συσκευασία και η μεταφορά να είναι ασφαλής. Η μεταφορική Τορνάρης με εξειδίκευση στον τομέα αυτό,  αναλαμβάνει την συσκευασία και μεταφορά οποιουδήποτε τύπου πιάνου.  Τηλ. 210 6990783, 6977 22 35 41.

  

Comments for this post are closed.