Μεταφορές Αθήνα Τηλ. 210 6990783. Metafores Tornaris. Μεταφορές Αθήνα Τηλ. 210 6990783 Μεταφορές Αθήνα Τηλ. 210 6990783 Μεταφορική Τορνάρης

Η  μεταφορική εταιρεία ΤΟΡΝΑΡΗΣ  στην Αθήνα καλύπτει τις ανάγκες σας σε μεταφορές και μικρομεταφορές στην Αθήνα, σε όλη την Αττική, προς όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο.

ΜΙΚΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟ 45 ΕΥΡΩ !

θέλετε να μεταφέρετε ένα ψυγείο; κάποιο έπιπλο;  Για ο,τιδήποτε χρειάζεσθε τηλεφωνήστε μας τώρα να προγραμματίσουμε την μεταφορά σας.

Επίσης αναλαμβάνουμε την διανομή εμπορευμάτων με προγραμματισμό σε καθημερινή βάση και εντός των χρονικών ορίων που εσείς επιθυμείτε, πάντα με ασφάλεια.

Οι μεταφορές είναι έργο που απαιτεί εμπειρία, οργανωτική ικανότητα, ικανό ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονο εξοπλισμό. Η μεταφορική ΤΟΡΝΑΡΗΣ διαθέτει τα παραπάνω καθώς και ένα ευρύ δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.